Data zrealizowania: 2018

URZĄD GMINY
W KOŻUCHOWIE

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - przedszkole miejskie nr 1
przy ul. 22 Lipca nr 45.

Data zrealizowania: 2018

URZĄD GMINY
W RADWANICACH

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczyna, gmina Radwanice.

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.